អាហារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី៩ខែមេសាឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសរសេរ អំពី អាហារ នៅ ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំពេញ។ នៅ ភ្នំពេញ មាន ភោជនីយដ្ឋាន ជាច្រើន។

មិនត្រឹមតែ ម្ហូបខ្មែរ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំម្ហូបពិភពលោកផ្សេងៗទៀតផង។

ជាពិសេស មាន ហាងម្ហូបជប៉ុន ជាច្រើន នៅជុំវិញបឹងកេងកង ដេល ខ្ញុំ ស្នាក់ នៅ ឥលូវនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ អ្នកអាចញ៉ាំ មហូប ជប៉ុន រាល់ ថ្ងៃ បាន។

នៅទិនេះ ខ្ញុំសរសេរ ហាងម្ហូប ជប៉ុន ខ្លះ។

១. ភោជនីយដ្ឋាន 安達

តម្លៃគឺខ្ពស់បន្តិច បន្តែ អ្នក អាច រីករាយជាមួយអាហារ ជប៉ុន ពិតប្រាកដ។

f:id:asato418:20220409191634j:plain

f:id:asato418:20220409190958j:plain
ភោជនីយដ្ឋាន 安達

២‌. Udon Bar Moriiya

នេះជា ហាង ម្ហូប ឧដុង្គ ប៉ុន្តែ អ្នាគ ក៏ ញ៉ាំ ជាមួយ អាហារ ឈុត ដែល។

f:id:asato418:20220409192036j:plain

f:id:asato418:20220409192107j:plain

f:id:asato418:20220409192128j:plain

៣‌. Sushi Honda

នេះជា ហាង ម្ហូប ស៊ូស៊ី ប៉ុន្តែ អ្នាក ក៏ ញ៉ាំ ជាមួយ អាហារ ឈុត ដែល។

f:id:asato418:20220409192825j:plain

f:id:asato418:20220409193140j:plain

៤ Jidaiya Yakitori

កន្លែង​ដែល​មនុស្ស​ចាស់​ដូច​ខ្ញុំ​អាច​សម្រាក​បាន។ វាដូចជា izakaya របស់ជប៉ុន។

f:id:asato418:20220409193323j:plain

f:id:asato418:20220409193358j:plain

៥ Ninja Japanese Dining & Bar

ខ្ញុំអត់បានថតរូបហាងទេ ដូច្នេះ ខ្ញុំបង្ហាន រូបអាហារ ប៉ុណ្ណោះ។

f:id:asato418:20220409193709j:plain

f:id:asato418:20220409193735j:plain

៦. OOSAKA Noodle

រ៉ាមេនឆ្អឹងសាច់ជ្រូក មាន រសជាត ឆ្ងាញ់។

f:id:asato418:20220409194251j:plain

f:id:asato418:20220409194321j:plain


words and phrases

មិនត្រឹមតែ ・・・ ប៉ុណ្ណោះ ムントラムタエ ・・・ボンノッ ~だけでなく

ជាពិសេស チアピーセッ 特に

ប្រសិនបើអ្នកចង់ プロセンバーニャックチョン お望みならば

ពិតប្រាកដ プッ(ト)プラーコッ(ド) 本来の、本物の、本格的な

​សម្រាក ソムラッ(ク) 落ち着く

រសជាតិ ルッチアッ(ト) 味