អាហារនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃអាទិត្យទី១០ខែមេសារឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសរសេរអំពីអាហារនៅជីវិប្រចាំថ្ងៃ។

នៅក្នុងភ្នំពេញមាន AEON នឹង MAX Valu។ ជាពិសេស មាន MAX Valu ជា ច្រើន។

ឥឡូវពេលខ្ញុំស្វែងរក MAX Valu នៅលើ Google Map មាន ១៤ MAX Valu លើនោះ។

f:id:asato418:20220410133629p:plain
‌‌14 Max Valu

‌មិន​ត្រឹម​តែ​ AEON ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែម​ទាំង MAX Valu មាន​អាហារ​ជប៉ុន​ច្រើន​មុខ។

ម្សិលមិញខ្ញុំថតរូបខអាហារខ្លះនៅ‌ក្នុង ‌MAX Valu

f:id:asato418:20220410135455j:plain

f:id:asato418:20220410135523j:plain

f:id:asato418:20220410135544j:plain

f:id:asato418:20220410135649j:plain

f:id:asato418:20220410135715j:plain

តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចទេ? មានទំនិញជប៉ុនច្រើន!

បើធៀបនឹងតម្លៃនៅជប៉ុន ទាំងនេះថ្លៃបន្តិច ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាតម្លៃសមរម្យ

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនិញក្នុងស្រុកមានតម្លៃថោកជាង។

ហើយស្រាបៀរជាថោកណាស់។

f:id:asato418:20220410142400j:plain

អ្នកអាចទិញកំប៉ុង 330ml ក្នុងតម្លៃប្រហែល ពី 0.5$ ទៅ 0.7$។

ខ្ញុំបារម្ភពីការញ៉ាំស្រាបៀរច្រើនពេក។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចប់នៅទីនេះ។


words and phrases

‌មិន​ត្រឹម​តែ ・・・ ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ムントラムタエ・・・ボンノッテー だけでなく ថែម​ទាំង タエムテアン 加えて(Additionally) សមរម្យ ソムロム 適切な、手ごろな ទោះជាយ៉ាងណា トッチアヤーンナー ただし ក៏ដោយ コッダオイ