ព្រះបរមរាជវាំងកំពុងជួសជុល

ថ្ងៃចន្ទទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសរសេរអំពីព្រះបរមរាជវាំង។ ជាអកុសល、ឥឡូវនេះ ព្រះបរមរាជវាំងកំពុងជួសជុល និង យើងអត់អាចចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទេ។

ជាងនេះទៅទៀត យើងមិនដឹងថាពេលណាការជួសជុលនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេ។

ប៉ុន្តែកន្លែងជុំវិញព្រះបម្ររាជវាំងមានតម្លៃទៅ។

f:id:asato418:20220411201400j:plain

ព្រោះមិនត្រឹមតែព្រះបរមរាជវាំងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងតំបន់ជុំវិញគឺស្អាតខ្លាំងណាស់។

ខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចឃើញទេសភាពស្អាតនៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។

f:id:asato418:20220411205624j:plain

f:id:asato418:20220411205651j:plain

f:id:asato418:20220411205714j:plain

រូបថតខាងក្រោមគឺជារូបថតស៊ីក្លូ។ ថ្មីៗនេះយើងអត់អាចមើលស៊ីក្លូច្រើន​ក្នុងភ្នំពេញ ប៉ុន្តែយើងអាចមើលវាជុំវិញព្រះបរមរាជវាំង។

f:id:asato418:20220411205724j:plain

អស់ហើយ


words and phrases


ព្រះបរមរាជវាំង プレアボーロムリアチアヴァーン(グ) 王宮

សាងសង់ サンソン 建設、建設工事 ←修理のほうがあってるから使わず。調べたから載せておく。

ជួសជុល チュオッチョウル 修理

ជាអកុសល チアアーコーソー(ル)残念ながら

ជាងនេះទៅទៀត チアンニヒトウティアット 加えて、しかも

ទេសភាពស្អាត テッサピアップサアート 美しい景色