最近勉強できていない

ថ្ងៃអង្គារទី៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ថ្មីៗនេះខ្ញុំអត់អាចរៀនភាសាខ្មែរបានទេ។ ខ្ញុំអស់កម្លាំង ហើយ ខ្ញុំ គេង ឬ មើល វីដេអូ ។

ខ្ញុំត្រូការ ធ្វើអោយស្រស់។

ជាសំណាងល្អ មិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកស្មគ្រាចិត្តរបស់ខ្ញុំបានអញ្ជើញខ្ញុំអោយធ្វើដំណើរកម្សាន្ត។

ខ្ញុំមានកម្រោងធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅកោះរ៉ុង ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា។

ខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំវា។

楽しいことをさがさないと。

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

នៅពេលខ្ញុំកត់សម្គាល់ វាជាខែកញ្ញា។

ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំរវល់គ្រប់ពេល។

ខ្ញុំត្រូវបានសួរបង្រៀនទៅសិស្សានុសិស្សអំពី IT ដោយខ្លួឯង។

ហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើ PowerPoint នៃ ACCESS និង Linux.

ខ្ញុំគឺជាវិស្វករកុំព្យូទ័រ អត់ ជា គ្រូបង្រៀន។

ហើយខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍បង្រៀនសិស្សានុសិស្សច្រឿនទេ។។

និយាយបន្ថែមទៀត ការប្រើ និង ការបង្រៀន ជា ខុសគ្នា។

ខ្ញុំគត់ថា ខ្ញុំចេះ ប្រើ Linux និង ACCESS ល្អបាន។

ប៉ុន្តែ ដើម្បី បង្រៀន Linux និង ACCESS ខ្ញុំត្រូតែ រៀន វាទាំនេះ ដោយខ្លួន ឯង ហើយ ធ្វើ PowerPoint

វាត្រូការពេលវិលា។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំគួរតែ មាន សម្រាក។

ហើយខ្ញុំគួរតែស្វែងរកអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្ត។

なんだかんだで5か月が過ぎました。

ថ្ងៃអង្គារទី៣០ខែសីហាឆ្នាំ២០២២

ក្រោយពេលខ្ញុំមកដល់កម្ពុជា ៥ខែបានកន្លងផុតទៅ។ ខ្ញុំសុំានឹងជីវិតបន្តិចនៅទីនេះ។

ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយភាសាខ្មែរល្អទែ។

ខ្ញុំបង្រៀន IT ទៅ សិស្សានុសិស្ស​ រាល់ សប្ដាហ៍ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ បង្រៀន ល្អ បាន ទេ។

ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំពុងអត់ជួយសាលានេះ បានទេ។

ហើយខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេ។

ខ្ញុំគួរតែគិតថា ខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីយាង់ម៉េចនៅពេលអនាគត។

ខ្ញុំ​គិត​ថា​វិធី​មួយ​គឺ​​ខ្លីអាណត្តិ​របស់​ខ្ញុំ ហើយ​ត្រឡប់​ទៅ​ប្រទេស​កំណើត​វិញ។

កន្លងផុតទៅ コンロンポッ(ト)トウ 過ぎる。 ស៊ាំ ソアム 慣れる

ストレスの貯めすぎに注意

ថ្ងៃច័ន្ទទី២៩ខែសីហាឆ្នាំ២០២២

រហូតដល់ថ្មីៗនេះ ខ្ញុំសកភាពអក្រក់។

ជាពិសេស ខ្ញុំ​មាន​ស្មារតី​មិន​ស្ថិតស្ថេរ។

ដូច្នេះជាញឹកញាប់ខ្ញុំបានត្អូញទៅប្រពន្ធខ្ញុំអំពីជិវិតនៅកម្ពុជា។

ប៉ុន្តែប្រហែលជាវាជាភាពតានតឹងរបស់ខ្ញុំ។

ឥឡូវ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូលស្រាលបន្តេច។

ប្រហែលជាខ្ញុំព្យាយាមខ្លាំងពេក។

ពីរសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ ខ្ញុំបានព្យាយាមមិនរុញខ្លួនឯងខ្លាំងពេក ហើយសម្រាកច្រើន។

វាបានធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបន្តិច។

ភាពតានច្រើនពេកគឺមិនល្អទេ។


ត្អូញ トオウン 不平を言う complain

ភាពតាន ピアッ(プ)ターン ストレス

ធូរស្រាល トウルスラー(ル) get better

8月ももうすぐ終わり。

ថ្ងៃពុធទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០២២

ខែសីហានឹងជិតបញ្ចប់ហើយ។

៥ខែកន្លងផុតទៅហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជា។

ខ្ញុំរៀបចំធ្វើ PowerPoint នៃ Linux និង ACCESS សម្រាប់ ថ្នាក់ រាល់ថ្ងៃ។

ថ្ងៃច័ន្ត ខ្ញុំបង្រៀន ACCESS ហើយថ្ងៃពុធ ខ្ញុំបង្រៀន Linux.

ខ្ញុំលឺថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតនឹងមកថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែ គាត់ អត់មកទេ។

ខ្ញុំស្អប់ថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់អត់រក្សាកាសន្យាទេ។

またオンラインクメール語を受けそこなった。

ថ្ងៃអង្គារទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០២២

ម្សិលមិញខ្ញុំភ្លេចចូលថ្នាក់ភាសាខ្មែរតើមអ៊ីនធឺណិត។

នៅផ្ទះ បានមាន បញ្ហា ពី ទឹក។ ហើយ ម្ចស់ផ្ទះ បានហោ អ្នកជួសជុល ។

បន្ទាប់មក ទឹក មានដែរ ហើយខ្ញុំបានធូរស្រាល។

ហើយខ្ញុំភ្លេច ថ្នាក់ភាសាខ្មែរ។

ប្រហែលខ្ញុំគួរតែប្រើ កម្មវីធីកំណត់ពេល។

ព្រោះថ្នាក់ភាសាខ្មែរ ថ្លៃ ណាស់។

疲れた

ថ្ងៃសុក្រទី១៩ខែសីហាឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី១៩។ Obon នៅជប៉ុន បានបញ្ចប់ហើយ។ ប្រាំខែបានកន្លងផុតនៅហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជា។

ខ្ញុំតែងតែសរសេក្នុងកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំត៊ូជាមួយភាសាខ្មែររាល់ថ្ងៃ។

ខ្ញុំព្យាយាមរៀនភាសាខ្មែរ ហើយ បង្កើត PowerPoint នៃ មេរៀន ICT រាល់ថ្ងៃ។

ប៉ុន្តែ ខ្ញុំអស់កម្លាំង។

ខ្ញុំចង់ទៅវិញប្រទេសជប៉ុន។