いろいろ書きたいことがあるけれど。

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះដេលខ្ញុំចង់សរសេរ។ ប៉ុន្តែភាសាខ្មែនោតែរពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរច្រើន ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់យល់ដឹងអំពីការសន្ទនាក្នុងចំណោមជនជាតិខ្មែរ។ ម្សិលមិញមានការប្រជុំ ហើយខ្ញុំចូលរួមវា។ ខ្ញ…

あと268日

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៧ខែតុលាឆ្នាំ២០២២ ថ្មីៗនេះខ្ញុំរវល់នឹងអស់កម្លាំង ហើយខ្ញុំបានអត់ខំប្រឹងរៀនភាសាខ្មែរ។ បន្ទាប់មក ខ្ញុំភ្លេចពាក្យ់និងឃ្លាជាច្រើន។ ប្រហែលខ្ញុំត្រូវការខំប្រឹងរៀនភាសាខ្មែរម្ដងទៀត។ ប៉ុន្តែការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទាប។ ខ្ញុំគិតថាប្រហែលអ្ន…

悩み多き日々 (ថ្ងៃដែលមានកង្វល់)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៣ខែ១០ឆ្នាំ២០២២ ថ្មៃៗនេះខ្ញុំមានកង្វលច្រើន ជាពិសែស នៅក្នុងថ្នាក់ Linux ដែលខ្ញុំបង្រៀន។ ពីរសប្តាហ៍មុនយើងផ្លាស់ទីទៅបន្ទប់ មន្ទីរពិសោធន៍ ហើយយើនអាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ នៅទីនោះ។ ហើយខ្ញុំបានបង្រៀនការដំឡើងនៃ Linux ម្ដងទៀត។ ប៉ុន្តែ…

インターネットが(学校で)使えない日が続いた。

ថ្ងៃអង្គារទី៤ខែតុលាឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំសរសេរកំណត់ហែតុប្រចាំថ្ងៃ បន្ទាប់ពីរយៈពេលដ៏យូរ។ ថ្មៃៗនេះ ពេលក្រោយ ភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំអត់អាច ប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិត បាន ទេ នៅ សាលា។ ខ្ញុំសាកល្បង ការភ្ជាប់ ដោយទូរស័ព្ទ ទៅ អ៊ីនធឺណិត បន្តែ ខ្ញុំ អត់អាច ភ្ជាប់ ទៅ អ៊ីន…

Linux授業の準備

ថ្ងៃសុក្រទី២៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះមានពន្លឺថ្ងៃ។ ហើយថ្ងៃគ្មានថ្នាក់នៅសាលា។ ប៉ុន្តែខ្ញុំមកសាលាជាធម្មតា។ ខ្ញុំតែងតែធ្វើ PowerPoint ដើម្បី ប្រើ នៅថ្នាក់បង្រៀន។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្កើត PowerPoint សម្រាប់ ថ្នាក់ Linux. ខ្ញុំបានបង្រៀន‌ ការដំឡើង …

カンボジアでの腹痛の薬

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំនឹងសរសេរអំពីថ្នាំសម្រាប់ក្រពះនៅកម្ពុជា។ ព្រោះខ្ញុំឈឺពោះតាំងពីសប្ដាហ៍មុន ខ្ញុំបានទៅឱសថស្ថានហើយទិញថ្នាំ។ ថ្នាំនេះឈ្មោះ smecta ផលិតនៅប្រទេសបារាំង។ ជាអកុសល seirogan មិនដំណើរការទេ ខ្ញុំណែនាំអោយសកល្បងថ្នាំ…

腹痛&下痢が続く。

ថ្ងៃសុក្រទី១៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ មុន៣ថ្ងៃខ្ញុំទៅភៅជនីយដ្ឋានខ្មែរ។ ពីថ្ងៃនោះ ខ្ញុំក្រាយជាឈឺពោះនឹងរាគ។ ឈឺពោះប្រសើរឡើងនៅក្រោយថ្ងៃ ប៉ុន្តែរាកនៅតែបន្ត។ បន្ទាប់ពីញ៉ាំអ្វីមួយ ខ្ញុំក្រាយជារាគម្ដងទៀត។ វាពិបាកណាស់។ ឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំជប៉ុន ប៉ុនតែ វាហាក់…

現状の確認

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ៦ខែជិតកន្លងផតុទៅ។ ខ្ញុំមកពីទីនេះដើម្បីជួយស្រុកខ្មែរ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់កំពង់ធ្វើល្អទេ។ ខ្ញុំបង្រៀនអំពី IT ទៅសិស្សពីខែចុងកក្កដារាល់សប្តាហ៍។ ខ្ញុំរៀន IT និង ភាសាខ្មែរ រាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយ…

カンボジアレストラン

ថ្ងៃអង្គារទី១៣ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញនាយកសាលាយកខ្ញុំនិងមិត្តភាក់ខ្ញុំទៅភៅជនីយដ្ឋានខ្មែរ។ おまけ。 ここでは釣りもできるようで、食事中放置していた釣り竿に、大きなナマズがかかっていました。 4Kgあったそうです。 おまけ2 ペプシコーラ。カン…

新しく仲間が!

ថ្ងៃសុក្រទី៩ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តJICAថ្មីមកនៅទីនេះ។ គាត់នឹងធ្វើការនៅទីនេះពីថ្ងៃច័ន្ទ។ គាត់ជាជនជាតិជប៉ុន ហើយ បាន រៀន ភាសាខ្មែរ ជាមួយ គ្នា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាល JICA ប្រទេស ជប៉ុន ។ ខ្ញុំរីករាយណាស់ព្រោះខ្ញុំនឺងមានមនុស្…

日記を書く理由

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ហេតុអ្វីខ្ញុំសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃទេ? ព្រោះខ្ញុំចង់់ទុកអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមាននៅពេលនោះទុកជាប្រយោគ។ ហើយខ្ញុំចង់រៀនភាសាខ្មែរ។ ខ្ញុំចង់និយាយភាសាខ្មែរល្អជាង។ ខ្ញុំបានគិតថា ប្រសេនបើខ្ញុំសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ …

最近勉強できていない

ថ្ងៃអង្គារទី៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ ថ្មីៗនេះខ្ញុំអត់អាចរៀនភាសាខ្មែរបានទេ។ ខ្ញុំអស់កម្លាំង ហើយ ខ្ញុំ គេង ឬ មើល វីដេអូ ។ ខ្ញុំត្រូការ ធ្វើអោយស្រស់។ ជាសំណាងល្អ មិត្តភ័ក្តិនៃអ្នកស្មគ្រាចិត្តរបស់ខ្ញុំបានអញ្ជើញខ្ញុំអោយធ្វើដំណើរកម្សាន្ត។ ខ្ញុំមានកម្រោង…

楽しいことをさがさないと。

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២ នៅពេលខ្ញុំកត់សម្គាល់ វាជាខែកញ្ញា។ ខ្ញុំចាំថាខ្ញុំរវល់គ្រប់ពេល។ ខ្ញុំត្រូវបានសួរបង្រៀនទៅសិស្សានុសិស្សអំពី IT ដោយខ្លួឯង។ ហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើ PowerPoint នៃ ACCESS និង Linux. ខ្ញុំគឺជាវិស្វករកុំព្យូទ័រ អត់ ជា …

なんだかんだで5か月が過ぎました。

ថ្ងៃអង្គារទី៣០ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ ក្រោយពេលខ្ញុំមកដល់កម្ពុជា ៥ខែបានកន្លងផុតទៅ។ ខ្ញុំសុំានឹងជីវិតបន្តិចនៅទីនេះ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់និយាយភាសាខ្មែរល្អទែ។ ខ្ញុំបង្រៀន IT ទៅ សិស្សានុសិស្ស​ រាល់ សប្ដាហ៍ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ បង្រៀន ល្អ បាន ទេ។ ខ្ញុំ…

ストレスの貯めすぎに注意

ថ្ងៃច័ន្ទទី២៩ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្មីៗនេះ ខ្ញុំសកភាពអក្រក់។ ជាពិសេស ខ្ញុំ​មាន​ស្មារតី​មិន​ស្ថិតស្ថេរ។ ដូច្នេះជាញឹកញាប់ខ្ញុំបានត្អូញទៅប្រពន្ធខ្ញុំអំពីជិវិតនៅកម្ពុជា។ ប៉ុន្តែប្រហែលជាវាជាភាពតានតឹងរបស់ខ្ញុំ។ ឥឡូវ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូលស្រាលបន្…

8月ももうすぐ終わり。

ថ្ងៃពុធទី២៤ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ ខែសីហានឹងជិតបញ្ចប់ហើយ។ ៥ខែកន្លងផុតទៅហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្ញុំរៀបចំធ្វើ PowerPoint នៃ Linux និង ACCESS សម្រាប់ ថ្នាក់ រាល់ថ្ងៃ។ ថ្ងៃច័ន្ត ខ្ញុំបង្រៀន ACCESS ហើយថ្ងៃពុធ ខ្ញុំបង្រៀន Linux. ខ្ញុំលឺថាគ្…

またオンラインクメール語を受けそこなった。

ថ្ងៃអង្គារទី២៣ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញខ្ញុំភ្លេចចូលថ្នាក់ភាសាខ្មែរតើមអ៊ីនធឺណិត។ នៅផ្ទះ បានមាន បញ្ហា ពី ទឹក។ ហើយ ម្ចស់ផ្ទះ បានហោ អ្នកជួសជុល ។ បន្ទាប់មក ទឹក មានដែរ ហើយខ្ញុំបានធូរស្រាល។ ហើយខ្ញុំភ្លេច ថ្នាក់ភាសាខ្មែរ។ ប្រហែលខ្ញុំគួរតែប្រើ កម្ម…

疲れた

ថ្ងៃសុក្រទី១៩ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី១៩។ Obon នៅជប៉ុន បានបញ្ចប់ហើយ។ ប្រាំខែបានកន្លងផុតនៅហើយចាប់តាំងពីខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្ញុំតែងតែសរសេក្នុងកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំត៊ូជាមួយភាសាខ្មែររាល់ថ្ងៃ។ ខ្ញុំព្យាយាមរៀនភាសាខ្មែរ ហើយ បង…

授業形式の変更

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី១៨ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ ព្រឹកមិញម្សិលមិញ ខ្ញុំបង្រៀន Linux នៅថ្នាក់រៀន។ ក្រោយពេលបង្រៀន Linux គ្រូបងរៀនមើលថ្នាក់ខ្ញុំ ប្រាប់ខ្ញុំ ថា គាត់នឹងបង្រៀនសិស្ស ជំនួសឱ្យខ្ញុំ កាលពីសាប្ដ់ហ៍ក្រោយ។ ប្រហែលព្រោះខ្ញុំអត់និយាយភាសាខ្មែរ សិស្សច្រើន…

ACCESSの授業

ថ្ងៃអង្គារទី១៦ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញខ្ញុំបង្រៀន ACCESS នៅថ្នាក់។ បន្តែខ្ញុំអត់ពន្យល់បានល្អទេ។ ខ្ញុំភ្លេចពាក្យខ្មែរ ហើយ ខ្ញុំ ភ្លេច ពាក្យ អងគ្លេស។ ជាធម្មតាខ្ញុំអាចនិយាយភាសាអងគ្លេសបាន បន្តែ ម្សិលមិញ ខ្ញុំ ភ្លេច ព្រោះ ខ្ញុំ ភ័យ ។ ថ្មីៗនេះខ្…

ほんと忙しいなぁ。。

ថ្ងៃសុក្រទី១២ ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ 今日はちょっと日本語で。 7月末から毎週月曜日に ACCESSの授業を3時間、月曜日に Linuxの授業を1時間行うようになって、2週間が経過。 毎日ほんと忙しいです。 ACCESSもLinuxも日本で使ったことがあるとはいえ、 ACCESS…

授業をするのも難しい

ថ្ងៃប្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញ ខ្ញុំបានបង្រៀន្ Linux នៅថ្នាក់រៀន។ បន្តែ វាពិបាកណាស់។ ព្រោះខ្ញុំអត់និយាយភាសាខ្មែរ ល្អទេ។ ពេលខ្ញុំធ្វើ PowerPoint ខ្ញុំសរសេរ ភាសាអង់គ្លេស នឹង ភាសាខ្មែរ ។ ខ្ញុំសាកល្បងនិអានភាសាខ្មែរ នៅក្នុង Power…

8月6日土曜日に林大臣表敬訪問

ថ្ងៃអង្គារទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ម្សិលម្ងៃ ខ្ញុំទៅ សណ្ឋាគារ Hyatt ដើម្បី ការអំពាវនាវដោយក្តីគោរពទៅ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង បរទេស។ ខ្ញុំនិងសមាជិកផ្សេងទៅតណែនាំខ្លួន ហើយ និយាយ អំពី សកម្មភាព នៅកន្លែង ធ្វើការ។ នេះជាឱកាសមានតម្លៃ។ ខ្ញុំរីករាយណាស់។ ការអំព…

ホント疲れる・・・

ថ្ងៃសុក្រ ទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំរវល់រាល់ថ្ងៃ។ ព្រោះខ្ញុំបង្រៀន ACCESS និង Linux ខ្ញុំត្រូវ រៀបចាំ PowerPoint ដែល ខ្ញុំប្រើ នៅគ្នុង ថ្នាក់ រៀន។ ដើម្បី ធ្វើ PowerPoint ខ្ញុំត្រូវ រៀន ACCESS និង Linux ដោយ ខ្លួន ឯង ម្ដង ទៀត។ ព្រោះ ខ្ញុំទើប…

毎週授業をすることになった。。。大変

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ពីសប្ដាហ៍ មុន ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀន Linux និង ACCESS រាល់ សប្ដាហ៍។ ដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបង្រៀន Linux និង ACCESS ពីរបីដងប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំត្រូវ បង្រៀន Linux និង‌ ACCESS រាល់ សប្ដហ៍។ វាពិបាកណាស់និយាយ…

交通事故

ថ្ងៃអង្គារទី២ខែសីហាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញនៅមុខសាលា មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ ម៉ូតូខូចធ្លក់នៅលើផ្លូវ ហើយ ឡានសង្គ្រោះ នៅទីនោះ។ ពេលមើលម្ដងទៀត មនុស្សមួយនាក់ក៏ធ្លាក់ដែរ។ ខ្ញុំខ្លាចណាស់។

かなり疲れてきた。

‌ថ្ងៃសុក្រទីម៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំហត់ណាស់។ ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែររាល់ថ្ងៃ។ លើពីនេះទៅទៀត ខ្ញុំតរូវរៀន អំពី IT ឧទាហរណ៍ ‌ACCESS ឬ Linux. ខ្ញុំបានប្រើប្រាះACCESS និង Linux គ្នុង ការងរ នៅ ជប៉ុន។ ប៉ុន្តែ ការ ប្រើប្រាះ និង ការបង្រៀន គឺ ខុសគ្នា។ ខ្ញ…

Linuxの授業(実施後)

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញខ្ញុំបានបង្រៀន Linux នៅថ្នាក់រៀន។ ពេលនេះខ្ញុំបាននិយាយភាសាអង់គ្លេស ព្រោះខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់។ បន្តែប្រហែលបានថ្នាក់អត់ល្អទែសម្រាប់សិស្សសនុសិស្ស។ ប្រហែលសិស្សសនុសិស្សអត់យល់ភាសាអងគ្លែសខ្ញុំច្…

Linuxの授業

ថ្ងៃអង្គារទី២៦ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បាន​គ្រូ​ម្នាក់​ប្រាប់​ឱ្យ​បង្រៀន​Linux​ដល់​សិស្ស​​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់ពីថ្ងៃស្អែក។ ខ្ញុំភ្ញាក់ផអើលបន្តិច ព្រោះខ្ញុំកំពុងរៀបចំបង្រៀន Linux ក្រោយពេល ខែសីហា។ យើងណាក៏ដោយ ខ្ញុំនឹងជួសជុល PowerPoin…

2022/7/25 2学期開始

ថ្ងៃច័ន្ទទី២៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ឆមាសទីពីរចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឺងបង្រៀន ACCESS ទៅ សិស្សនុសិស្ស។ បន្តែ ខ្ញុំ ព្រួយបារម្ភ អំពី ថ្នាក់ ព្រោះ ខ្ញុំមានបញ្ហាភាសា។ ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែររាល់ថ្ងៃ បន្តែ ខ្ញុំអត់ទាន់និយាយភាសាខ្មែរល្អទេ។ នៅថ្នាក់ACCESS …