2022-01-01から1年間の記事一覧

クメール語が覚えられない・・

ថ្ងៃសុក្រទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែររាល់ថ្ងៃ បន្តែខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរមិនទាន់បានទេ។ ខ្ញុំពិតជាចង់និយាយភាសាខ្មែរល្អ។ ខ្ញុំចង់និយាយជាមួយមនុស្សច្រើន ហើយខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរយោបល់។ ពេលវេលានៅសល់ដែលខ្ញុំនៅកម្ពុជាកឺមិនដល់ឆ្នាំទេ។ ខ្ញុំត្…

ពិធីប្រំពីថ្ងៃដំបូង 初七日。

ថ្ងៃប្រហស្បតិ៍ទី២១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ទន្លេបាទី​កាលពី​ម្សិលមិញ​ហើយ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធី​ប្រាំពីរ​ថ្ងៃ​ដំបូង​។ ហើយថ្ងៃនេះមានពិធីប្រាំពីថ្ងៃដំបូងនៅសាលា។

2022年7月20日 疲れた。

ថ្ងៃពុធទី២០ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំអស់កម្លាំង។ ខ្ញុំមានស្មាធ្ងន់។ ប្រហែលព្រោះខ្ញុំគេងអត់់ល្អទេ។ ខ្ញុំនឹងបង្រៀន ACCESS Macro និង ACCESS VB ពីសប្ដាហ៌ក្រោយ។ ខ្ញុំកំពុងរៀបចាំឯកសារសម្រាប់ថ្នាក់នោះ។ ហើយខ្ញុំត្រូវការរៀន Linux ដោយខ្លួន ឯង។ ខ្ញុំចេះ…

トンレ・バティ

ថ្ងៃច័ន្ទទី១៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនេះ ខ្ញុំបានទៅក្រៅ។ នៅថ្ងៃសៅ ខ្ញុំទៅ ទន្លេបាទី ។ វាឆ្ងាយ៣០គីឡូម៉េត្រពីសាលាដែលខ្ញុំធ្វើការ។ ព្រឹកមិញនៅថ្ងៃសៅរ៍៍ខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលារៀន ហើយខ្ញុំទៅទន្លេបាទីជាមួយមត្តិរួមការងារ តើមឡានរបស់គាត់…

7/15 オンラインレッスンの予約ミス

ថ្ងៃសុក្រទី១៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញខ្ញុំយកថ្នាក់មួយមិនបានទេ។ ជាធម្មតាខ្ញុំយកថ្នាក់មេរៀននៅម៉ោង៧ល្ងាយ។ បន្តែម្សិលមិញខ្ញុំបានធ្វើ​ខុសហើយនិងកក់វាម៉ោង១១ព្រឺក។ ប្រាកដខ្ញុំបានយកថ្នាក់មិនបានទេនៅពេលនោះព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅសាលា។ ខ្ញុំត្រូវបណ្ជាក់ប…

ពិធីនៅវត្តគល់ទទឹង (コール・トトン寺院でのセレモニー)

ថ្ងៃប្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅវត្តគល់ទទឹង ម្ដងទៀត។ ព្រោះខ្ញុំឮថាមានពិធីនៅវត្តទទឹងនៅនេះ។ រូបភាពក្រោមជារូបភាពពេលនោះ។ ម្សិលមិញ ខ្ញុំបានមានមេរៀនភាសាខ្មែរ‌ online, អញ្ចឹង ខ្ញុំត្រូវការទៅផ្ទះ។ ប្រសិនបើមានឱកាស ខ្ញុំចង់ម…

BTV News in cambodia

ថ្ងៃអង្គារទី១២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សរសេរអំពីព័ដ៌មាន។ www.facebook.com ខ្ញុំមើល‌ BTV news (ព័ដ៌មាន BTV) រាល់ថ្ងៃ។ ជាពិត ខ្ញុំយល់ដឺងមិនបានទេ។ បន្តែខ្ញុំចង់សុំាភាសាខ្មែរលឿន។ ខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ណ្នាទេ។ បន្តែខ្ញុំនឹងបន្…

なんか体調悪い。

ថ្ងៃច័ន្ទទី១១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ល្អទេ។ បន្តែខ្ញុំនឺងធ្វើអោយអសា់ពីសមត្ថភាព។ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើPowerPoint អំពី ACCESS Macro នឹង ACCESS VBA. ហើយខ្ញុំចង់គត់ពីរបៀបនិយាយក្នុងថ្នាក់។

2022/7/11 月曜日 集中できない。

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញ ខ្ញុំបានរៀនភាសាខ្មែ ដូចធម្មតា។ បន្តែខ្ញុំមិនអាចផ្តោតអារម្មណ៍ទាល់តែសោះ។ ប្រហែលខ្ញុំហត់បន្តេច។ ខ្ញុំចងទៅកន្លែងសប្បាយ ហើយ ញ៉ាំម្ហូបច្ងាញ់។ ដូចធម្មតា ドウイトマダー いつものように ផ្តោតអារម្មណ៍ プトートアーロム …

7/22 土曜日 ចូលរួមរំលែកទុក្ខ 哀悼の意

ថ្ងៃសៅរ៍ទី៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញហេតុការណ៍ ដ៏ សោកសៅ មួយ បាន កើតឡើន។ ថ្ងៃរសៀលនៅជប៉ុន អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ត្រូវបានសំលាប់ដោយកាំភ្លើង។ កន្លែងកើតហេតុ ជា ស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានដឺងអំពីហេតុការណ៍នេះតើមBTV News. ខ្ញុំចង់សរស…

暑くて寒くてよく眠れない。 ខ្ញុំគេងល្អអត់បានទេ ព្រោះក្ដៅ។

ថ្ងៃសុក្រទី៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំគេងល្អអត់បានទេ ព្រោះក្ដៅ។ មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅបន្ទប់ខ្ញុំ បន្តែពេលប្រើប្រះវា ត្រជាកខ្លាំងណាស ហើយ កេងល្អអត់បានទេ។ អញ្ចឹងខ្ញុំងងុយគេណាសថ្ងៃនេះ។ ម្យានទៅតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រ។ ថ្ងៃស្អែកនិងខានស្អែកជាថ្ងៃសំរាក។ ខ្…

思いつくまま何か書く

រសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំសរសេរអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតបាន។ នេះជាគំនិតរបស់កំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃនេះ។ បន្តែវាពិបាកពេកសម្រាប់ខ្ញុំ។ ព្រោះខ្ញុំអត់ដឹង់ទេច្រើនអំពីអក្សរនិងពាក្យរបស់ភាសាខ្មែរ។ ដើម្បីសរសេរកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃវេង ខ្ញុំត្…

カンボジアの交通事情

ថ្ងៃព្រហស្បតនិ៍ ទីប្រាំពីរ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។ ដូចដែលខ្ញុំបានសរសេរកាលពីម្សិលមិញ ខ្ញុំជះកង់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាលេវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្ដាល។ ពេលនោះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លចខ្លាំងណាស់ពេលឆ្លងផ្លូវ។ ព្រោះម៉ូតូជាច្រើននៅទីនេះរត់ថយក្រោយនៅលើផ្លូវ។ បើន…

クメール語の発音と文字

ちょっと自分メモ 最近、クメール語の文字も含めて覚えようとしているが、そもそもカタカナで覚えていると、ត ថ ទ ធ の区別がつくはずもない。 なので、そのあたりを常に意識して覚えるようにする必要があるし、それを常にやっていれば上達の可能性もある・…

2022年7月6日 水曜日

ថ្ងៃពធុ ទីប្រាំមួយ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ មស្សិលមិញខ្ញុំទៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្តាល ដូចធម្មតា ហើយខ្មុំរៀបចំសម្ភារៈបង្រៀន អំពី ACCESS. ថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវការបោកគក់ ព្រោះខ្ញុំខ្វះស្រោមជើងដើម្បីពាក់។ かけなかった単語 ថ្ងៃពធុ トゥンガイ…

2022/7/5 火曜日

ថ្ងៃអង្គារទីប្រាំខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះក៏ក្ដៅដែរ។ ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការនៅគ្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកណ្ដាល។ វាត្រូវចំណាយពេល១០នាទីដៅយជិះកង់ដើម្បីទៅដល់ទីនោះពីផ្ទះ។ ខ្ញុំបានជិះកង់ទៅកន្លែងផ្សេងៗ។ វត្តដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅកំណត់ហេតុប្រច…

2022/7/4 月曜午後

ថ្ងៃច័ន្ទទីបួន ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ នៅថ្ងៃរសៀលខ្ញុំនឹងសរសេរអំពីវត្តគល់ទទឹងដែលខ្ញុំបានទៅម្សិលមិញ។ វត្តគល់ទទឹង ដើរមួយម៉ោងពីផ្ទះខ្ញុំ (ជះកង់ ពីរ ម៉ោង)។ វាជាវត្តស្អាត់។ នៅជិតនោះ មាន ស្រះ ធំ នឹង កន្លែង ស្ងាត់។ គ្រួសារ ខ្លះបានកំពុង ទៅលេង ទីនោះ។ ខ្…

2022/7/4 月曜日

ថ្ងៃចន្ទ ទីបួន ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំភ្លេចសរសេរកំណត់ហែតុប្រចាំថ្ងៃ។ និយាយត្រឹមត្រូវ, ខ្ញុំបានព្យាយាមសរសេរវា បន្តែខ្ញុំអត់អាចសរសេរបានទេ។ វាត្រូការពេលវេលា ដើម្បីគត់អំពីអ្វីនិងសរសេរពិតប្រាកដ។ ខ្ញុំគត់់ថាខ្ញុំគួរតេសរសេរកំណត់ហែតុប្រចាំថ្ងៃនៅព…

2022/7/2 (土) BTV Newsの聞き取り、翻訳

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមើលពត៌មានBTVហើយសកល្បងបកប្រែវា។ ប៉ុន្តែព័ត៌មានជាពិបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះវាមានពាក្យពិបាកជាច្រើន។ ព័ត៌មានដែលខ្ញុំសកល្បងបកប្រែជានេះ។ web.facebook.com យើងមើលពីខាងខេត្តកំពតតែម្ដងដោយអាជ្ញាធរខេត្តកំពតនិងជំន…

2022/7/1(金)午後

ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃរសៀល។ ឥឡូវភ្លៀនធ្លាក់មួយរំពេច។ នៅប្រទេសកម្ពុជាមានអាកាសធាតុដូដូចនេះ ច្រើន។ ខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលារៀនរាលថ្ងៃ។ ដូច្នះ ខ្ញុំបារម្ភ អាកាសធាតុ សំណាង ល្អ ខ្ញុំអត់ដែលទៅផ្ទះទេដោយភ្លៀនខ្លាំងណាស់ かけなかった単語 ភ្លៀន…

2022/7/1 金曜日

ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ខែកក្កដាចប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះ។ ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រ។ ថ្ងៃស្អែក ជា ថ្ងៃសម្រាក ។ ធម្មតា ខ្ញុំទៅទិញ AEON ឬ Max Value ហើយទិញ នំបុ័ងធម្មដា និង សាច់។ បនតែ ឥឡូវ ខ្ញុំមាន នំបុងធម្មតា គ្រប់គ្រាន់នៅផ្ទះ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំចង…

6/30/2022 午後

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ថ្មីៗនេះ ខ្ញុំកំពុងធ្វើ ឯកសារ នៃ PowerPoint ដើម្បី បង្រៀន ACCESS ដល់ សិស្ស របស់ ខ្ញុំ។ ដូចដែលខ្ញុំបានសរសេរកាលពីម្សិលមិញ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រស់ ACCESS នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចព័ត៌មានលម្អិតអំពី…

6/30/2022 午後

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ថ្មីៗនេះ ខ្ញុំកំពុងធ្វើ ឯកសារ នៃ PowerPoint ដើម្បី បង្រៀន ACCESS ដល់ សិស្ស របស់ ខ្ញុំ។ ដូចដែលខ្ញុំបានសរសេរកាលពីម្សិលមិញ ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រស់ ACCESS នៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ។ ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចព័ត៌មានលម្អិតអំពី…

2022/6/30 木曜日

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ម្សិលមិញ្ ខ្ញុំទទួលបានភាសាខ្មែរមេរៀនតាមអ៊ីនធឺណិត ។ ហើយនោះជាមេរៀនចងុក្រោយ។ មេរៀនភាសាខ្មែរដែលខ្ញុំទទូលមានមេរៀនម្ភៃមួយដង នឹង ១៥០ ដុល្លារ។ ខ្ញុំចង់បន្តនោះ ហើយ ចេះនិយាយភាសាខ្មែល្អជាងឥឡូវនេះ។ ប៉ុន្តែភាសាខ្…

6/29/2022

ថ្ងៃពុធទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឥឡូវ ខ្ញុំកំពុងរៀប់ចំ សម្ភារៈបង្រៀន អំពី ACCESS Macro និង ACCESS VBA. ACCESS គឹជា កម្មវិធី គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ ដែល លក់ ដៅយ Microsoft សម្រាប់ Microsoft Windows. ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាះ ACCESS គ្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ។ …

2022/6/29 水曜日

ថ្ងៃពុធ ទីម៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា Output (ទិន្នផល) ជា សំខាន់ៗ។ ខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែររាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំតែ ស្ដាប់ ភាសាខ្មែរ ប៉ុណ្នោះ ថ្មីៗនេះ។ ដូច្នេះ ខ្ញុំព្យាយាមសរសេរ ការ កំណត់ហែតុប្រចាំថ្ងៃ។ ម្សិលមិញ្ សមាជិករបស់អង្គាការJ…

2022/6/27 月曜日

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ភាសាខ្មែពិបាក។ ខ្ញុំមិនអាចចាំពាក្យច្រើន។ ហើយ ខ្ញុំមិនអាចយល់ពីការសន្ទនាដែលមនុស្សផ្សេងៗធ្វើ។ ខ្ញុំជាជនជាតិជប៉ុនដំបូងដេលមកទិនេះ។ ខ្ញុំចង់រៀនភាសាខ្មែរបន្ថែមនិងចង់និយាយជាមួយមនុស្សច្រើន។ ឥឡូវ ខ្ញុំរៀបចាំថ្នាក់បង…

ព្រះបរមរាជវាំងកំពុងជួសជុល

ថ្ងៃចន្ទទី១១ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសរសេរអំពីព្រះបរមរាជវាំង។ ជាអកុសល、ឥឡូវនេះ ព្រះបរមរាជវាំងកំពុងជួសជុល និង យើងអត់អាចចូលក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទេ។ ជាងនេះទៅទៀត យើងមិនដឹងថាពេលណាការជួសជុលនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេ។ ប៉ុន្តែកន្លែងជុំវិញព្រះបម្ររាជ…

អាហារនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃអាទិត្យទី១០ខែមេសារឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសរសេរអំពីអាហារនៅជីវិប្រចាំថ្ងៃ។ នៅក្នុងភ្នំពេញមាន AEON នឹង MAX Valu។ ជាពិសេស មាន MAX Valu ជា ច្រើន។ ឥឡូវពេលខ្ញុំស្វែងរក MAX Valu នៅលើ Google Map មាន ១៤ MAX Valu លើនោះ។ ‌‌14 Max Valu ‌មិន​ត្រឹម…

អាហារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ថ្ងៃសៅរ៍ទី៩ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសរសេរ អំពី អាហារ នៅ ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំពេញ។ នៅ ភ្នំពេញ មាន ភោជនីយដ្ឋាន ជាច្រើន។ មិនត្រឹមតែ ម្ហូបខ្មែរ ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំម្ហូបពិភពលោកផ្សេងៗទៀតផង។ ជាពិសេស មាន ហាងម្ហូបជប៉ុន ជាច្រើន នៅជុំវិញបឹងកេងកង ដេល ខ…